İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası


Pietra, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatları uygulayarak, güvenli çalışma ortamı sağlamak üzere yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.Yapılan eğitimlerle;

  • Tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek,
  • Çalışma ortamında konfor şartlarını sağlamak,
  • Çalıştığımız tüm tedarikçilerimizin yasal hak ve yükümlülükleri ile İSG konularında bilinçlendirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.